Manneen Oromoo LMKIIn gubaman

Oromootni barbadaa’insa qabeenyaa, akkasumas, dararaa fi ajjeechaa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan irratti raawwatamu jalaa dheessuun, Konyaa Qeellem Wallaggaa keessaa, qee'ee isaanii irraa, gara Naannoo Gambeelaatti baqatan rakkoo hamaa keessa jiraachuu;

Oromoota lubbuu ofii baafachuuf baqatan kanneen keessaa, danuun isaanii qaamota adda addaatiin ajjeefamuu;

Maatiiwwann manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara Gambeelaatti baqachaa turan, baay'inaan 150 ta'an ammoo Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa fi Aangawoota Paartii Badhaadhinaa hooggansa Konyaa Qeellem Wallaggaa irra jiraniin dirqisiifamuun gara boodaatti deebifamanis, achi-buuteen isaanii kan hin baramin ta'uu;

Giddu-gala Oromiyaa, Lixaa fi Kaaba Tuulamaa keessatti, Oromoon haala hamaa keessa jiraachuu;