Gocha hamaa Konyaa Matakkal keessatti, Oromoota irratti xiyyeeffachuudhaan, Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatamaa jiru;

Mana Oromoo, Ona Dagam keessatti LMKI'n gubaman

Mancaatii qabeenya Oromoo irratti, Kaaba Tuulamaa, Ona Dagam keessatti Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatamaa jiru;

Konyaa Wallagga Lixaa, Ona Aayiraa keessatti Oromtichi tokko LMKII'n ajjeefamuun, reeffi isaa bakkeetti darbamuun, bineensaan nyaatamuu;