Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa Jaal Tokkichoo Gadaa

Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa Jaal Tokkichoo Gadaa
Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa Jaal Tokkichoo Gadaa

Oromoon gumaa Hacaaluu maaliin baasuu qaba?

Marii Ajajaa WBO Konyaa Jimmaa Jaal Tokkichoo Gadaa waliin, dhimma ajjeechaa wallisaa Oromoo jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamee fi haala waliigalaa yeroo ammaa kana Oromoo fi Oromiyaan keessa jiran ilaalchisuun taasifame.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa