Duguuggaa Sanyii Uummata Oromoo irratti, MKIX'n raawwatamaa jiru; balaaleffachuuf, akkasumas, mootummootaafi jaarmiyaalee mirga namoomaa idil-addunyaatti beeksisuuf, Hiriirri mormii Jaarmayaa Hawaasa Oromoo 'Washington DC'n qophaa'e; guyyaa borii (Amajji 24, 2020) ganama sa'atii 9:30 irraa eegaluun, Magaalaa Washington DC, fuullee White House'tti eegaluun kan adeemsifamu ta'uu, miseensa koree qindeessituu hiriira kanaa kan ta'an, Dr. Dassaalanyi Nagarii Guyyoo, RSWO'tti himanii jiru.

Qabiyyee hiriira mormii kanaa keessaas qabxiileen ijoo ta'an: Duguuggaa sanyii humna xiyyaaraafi lafoo MKIX'n Oromoo Lixaafi Kibba Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru; dhaanicha, hidhaa, dararaa, ariisaafi ajjeechaa, Raayyaa Ittisaa Xoophiyaa fi Poolisoota Humna Addaa Mootummaa Naannoo Amaaraa, akkasumas, Barattootaafi Hawaasa Amaaraan, Barattoota Oromoo Yuunbarsitiillee Impaayerattii, kanneen Naannoo Amaaraa keessatti argamanitti baratan irratti raawwatamaa jiru; itti dabalees, maqa-balleessii, habashootaan biyya keessaafi biyyoota alaa adda addaa keessatti, Qeerroofi Uummata Oromoo'rratti adeemsifamaa jiru; balaaleffachuuf, darbees, dhimma kana mootummootaafi jaarmiyaalee mirga namoomaa idil-addunyaatti beeksisuuf akka ta'e, Dr. Dassaalanyi eeranii jiru.

Sagantaa (yeroofi iddoo) ka'umsaafi galma hiriira kanaa; tartiiba hiriirrri kun ittiin adeemsifamu; waliigalatti, odeeffannoo dabalataa hiriira kanaa viidiyoo armaan gadiirraa caqasaa.