th 210502 Dr Namarraa Wayyeessaa 4c00c

When Dr. Nemera Weyesa passed away on Saturday, May 1st, 2021, in MPLS, MN, his colleagues at Voice of Independent Oromia (Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa) mourned his passing and recognized that our community had lost one of its greatest champions of freedom, a healthcare provider and a community healthcare consultant.

As a fearless and patriotic young doctor in Oromia, Dr. Namarraa lived among, and provided healthcare for, his fellow freedom fighters and his people. As a doctor in the USA, he provided healthcare to Americans of all walks of life, and healthcare advise to many in our community, contributed immensely to the Oromo struggle as member of the Oromo Liberation Front (OLF), and in 2014, co-founded Voice of Independent Oromia radio program to advocate for the liberation of Oromia from the Abyssinian colonial yoke.

Dr. Nemera was a much loved and respected Oromo community member, known for his compassionate and caring personality. His generosity with his knowledge, time and finances were legendary.

His family, the Oromo nation, and VIO mourn the loss of a great patriot and freedom fighter.

Voice of Independent Oromia (VIO)

Dr. Namarraa Wayyeessaa: Doktora Fayyaa, Qabsaa’aa Bilisummaa fi Hundeessitoota RSWO keessaa tokko

Jaalli keenya, Dr. Namarraa Wayyeessaa, har’a Sanbata-duraa, Caamsaa 1, 2021, MPLS, MN keessatti, addunyaa kanarraa boqote.

th 210502 00229

 

Duuti sabboonaa fi qabsaa’aa ol aanaa kanaa; jaallaansaa RSWO wajjin geggeessinurraa jaala jabaa, hawaasa keenya irraa immoo qabsaa’aa bilisummaa, ogeessa fayyaa fi hayyuu guddaa fudhachuun, qaawwaa guddaa dhiisee dabruusaa gadda guddaa wajjin hubanna.

 

Jaalli keenya, sabboonaa soda-maleessa ta’uun beekkamu kun, bara dargaggummaa isaa keessa, Oromiyaa keessatti, WBO gidduu jiraatee, tajaajila fayyaa kennaafii nama turedha. Biyya USA hamma jiraatettis, lammiilee biyyattii hundaaf tajaajila fayyaa, keessattuu, hawaasa Oromoof gorsa fayyaa hedduu gumaache. Akka miseensa ABO fi hundeessitoota RSWO – sagantaa radio kan Oromiyaa waanjoo kolonii habashaa jalaa baasuu dhaadhessu - keessaa tokkootti, qoodni inni QBOf gumaache guddaa ture.

 

Dr. Namarraan, nama baayyee jaallatamaa fi kabajamaa ture. Hawaasa Oromoo keessatti, of-qusannoo tokko malee, beekumsa, yeroo fi qabeenya isaa arjoomuun jajama (galateeffama).

Boqochuun sabboonaa fi qabsaa’aa bilisummaa kanaa maatii isaaf, Uummata Oromoo fi RSWOf gadda daangaa hin qabne dhiisee dabre!

 

Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa (RSWO)

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa