Keessummaa RSWO, Obbo Moosisaa Oosaa

 

Filannoo yeroo dhihootti Impaayera Itoophiyaa keessatti adeemsifamuuf jiru ilaalchisuun marii Hayyuu Oromoo Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifame