Magaalaa Bordoddee

Tarkaanfilee lubbuu fi qabeenya diinaa irratti, Qeerroo Bilisummaa Oromoon, Konyaalee Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti; Magaalaalee kanneen akka Asaboot, Ciroo, Awadaay fi Haramaayaa keessatti fudhataman.

Dhiigni Hacaaluu cinna Oromoo fi Itoophiyaa haa ta’u

Dhiigni Hacaaluu Hundeessaa qulqulluun dhangala’e, kan Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa addaan kutu, akkasumas, kan walabummaan Oromiyaa ittiin mirkanaa’uu fi bilisummaan Oromoo ittiin dhugoomu ta'uu qaba! – Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Giddu-gala Oromiyaa irraa odeeffanne.