Eebantuu fi Salaalee

Eebantuu: Qeerroon Oromoo Caalaa Qanaatee jedhamu – kan Obboleeyyan isaa quxusuun lama (Iyyaasuu fi Lalisaa Qanaatee) bara 2018 keessa ajjeefamanii turan – qabata deggersa WBO'n hidhamee jiraachuu, akkasumas, Oromootni sababuma wal-fakkaatuun hidhamanii dararamaa jiran hedduu ta’uu;

Dhiibbaa cimaan Onoota Konyaa Salaalee addaa addaa keessatti, humnoota Naannoo Amaaraan Eenyummaa Oromoo irratti taasifamu hammaachuun, Ona Darraa Naannoo Amaaraa jala galchuuf ijaarsi ‘Warraaqsa Biyyoolessaa Amaaraa’ jedhamu sochii cimaa gochaa jiraachuu; Manneen Barnootaa adda addaa keessatti Afaan Oromoo akka hin barsiifamneef barsiisota irratti dhiibbaan taasifamaa jiraachuu; Ganda Tuutii jedhamu keessatti Barsiisonni Oromoo doorsifamuun hojii irraa ugguramuu; Bara darbe keessas Barsiisonni Oromoo 2 haala suukanneessaan ajjeefamanii turan.

RSWO - Amajji 10, 2021