Obbo Moosisaa Oosaa

Barbaachisummaa qabsoo hidhannoo fi tumsa WBO: Oromoon qabsoo karaa nagaa qofaadhaan mirga isaa gonfachuu ni danda'aa? Dhugaa WBOn qabuu fi ilaalcha namoonni gariin WBOf qaban: WBO’n qabsoo akkamii gochaa jira? Qabsoo WBO’n itti jiru qabsoo haqaatii?

Xiinxala yaada garee leellistoota qabsoo karaa nagaa

Haala qabatamaa addunyaa keessatti meeshaan waraanaa iddoo akkamii qaba? Hookkarri biyyoota garaagaraa gidduutti dhalatu haala/tooftaa akkamiitiin furamaa jira? Dorgommiin biyyoonni addunyaa meeshaalee waraanaa ammayyaa qabaachuuf taasisan maaliif?…

Marii Hayyuu Oromoo Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifame.