Boorana, Yaaballoo

Warraaqsi Galaana Uummataa itti-fufee jiraachuu

Yaaballoo: Warraaqsa Barattoota M/B Qophaa’inaa Kum. Jaatanii Aliin geggeeffameen wal-qabatee: Barataan Oromoo tokko wareegamuu; 10’nii ol kanneen ta’anis rasaasaan madaa'uu. Darbees, Barsiisonni Yuunbarsitii, Hayyoonnii seenaa, akkasumas, Oromoonni danuun hidhamaa jiraachuu;

Taltallee: Rakkoo hongee sababa caamaatiin Konyaa Booranaa, Onoota: Taltallee, Mi'oo, Eel-wayyaa fi kanneen biroo keessatti dhalateen, Ona Taltallee keessatti lubbuun Oromoota afurii galaafatamuu, beeladnis gaaga'amaa jiraachuu; Ta'us, aangawoonni Paartii Badhaadhinaa Konyaa sanii rakkoo kana waakkachaa jiraachuu.

Gindhiir fi Naqamtee: Warraaqsi Galaana Uummataa itti-fufee jiraachuu

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa