Ajjeechaafi barbadeeffamni qabeenyaa Oromoo Maccaafi Gujii irratti RIX‘n raawwatamu, tibba kana daran hammaatee jiraachuu.