Konyaa Qeellen Wallaggaa, Ona Sayyoo, Ganda Ifaa Galaanoo jedhamtu keessatti, dargaggoonni Oromoo torbaafi shamarreen Oromoo tokko, Dilbata dheengaddaa (Caamsaa 3, 2020) RIXn bakka tokkotti ajjeefamuu – Dargaggoo Obbolaan isaa lama jalaa ajjeefaman irraa kan odeeffanne.

Gochaaleen hammeenyaa Konyaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti, RIXn Uummata Oromoo irratti raawwataman akkaan hammaachuu – Oromoota Konyaa Gujii Bahaa irraa bilbilaan haasofsiisne lama irraa odeeffanne.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa