Ona Sayyoo, Ganda Ifaa Galaanoo jedhamtu keessatti, Oromoonni saddeet, Caamsaa 3, 2020 RIXn bakka tokkotti ajjeefamuu ›

Gochaaleen hammeenyaa Konyaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti, RIXn Uummata Oromoo irratti raawwataman akkaan hammaachuu

Konyaa Qeellen Wallaggaa, Ona Sayyoo, Ganda Ifaa Galaanoo jedhamtu keessatti, dargaggoonni Oromoo torbaafi shamarreen Oromoo tokko, Dilbata dheengaddaa (Caamsaa 3, 2020) RIXn bakka tokkotti ajjeefamuu – Dargaggoo Obbolaan isaa lama jalaa ajjeefaman irraa kan odeeffanne.

Gochaaleen hammeenyaa Konyaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti, RIXn Uummata Oromoo irratti raawwataman akkaan hammaachuu – Oromoota Konyaa Gujii Bahaa irraa bilbilaan haasofsiisne lama irraa odeeffanne.