Kibba Lixa Oromiyaa, Konyaa Arsii Bahaa, Lixa Oromiyaa Konyaalee Lixaa fi Qeellem Wallaggaa akkasumas, Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Tuulamaa, Magaalaa Amboo fi naannoo san keessatti ajjeechaa, hidhaa fi dararaan LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaatee jiraachuu.