Wallisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa
Artist Hacaaluu Hundeessaa

Dhimma ajjeechaa Wallisaa Oromoo jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun, marii Hayyu-duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin Taasifame

Ajjeechaa Wallisaa Oromoo jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti, Wiixata Waxabajjii 29, 2020 galgala toora sa'atii 3:00 irratti, Magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamee fi Kibxata Waxabajjii 30, 2020 ammoo manni jireenyaa Obbo Daawud Ibsaa fi Piroof. Mararaa Guddinaa tikoota mootummaan marfamee jiraachuu ilaalchisuun, marii Hayyu-duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin taasifame caqasaa.