Wallisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa
Artist Hacaaluu Hundeessaa

Dhimma ajjeechaa Wallisaa Oromoo jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun, marii Hayyu-duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin Taasifame

Ajjeechaa Wallisaa Oromoo jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa irratti, Wiixata Waxabajjii 29, 2020 galgala toora sa'atii 3:00 irratti, Magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamee fi Kibxata Waxabajjii 30, 2020 ammoo manni jireenyaa Obbo Daawud Ibsaa fi Piroof. Mararaa Guddinaa tikoota mootummaan marfamee jiraachuu ilaalchisuun, marii Hayyu-duree ABO Obbo Daawud Ibsaa waliin taasifame caqasaa.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa