Addaan Citiinsa Quunnamtii Bilbilaafi Intarneetaa fi Yaaddoo Weerara Coronavirus:

Tajaajila quunnamtii neetorkii bilbilaafi intarneetaa – Konyaalee Lixaafi Kibba Oromiyaa irraa, qabata adamoo WBOtiin erga muramee ji'oota lakkoofsiseefi, hanga ammaattis hin deebi'in jiruun wal-qabatee, hanqinni odeeffannoo Oromoota konyaalee kanneenii mudatee jiru – "Weerara dhibee 'Coronavirus'iif haala mijeessuun, uummata keenya dhibee kanaaf saaxiluu mala" jechuun, Oromoonni Konyaalee Oromiyaa kanneen quunnamtii bilbilaaf intarneetaa agabsamanii jiran [Maccaa, Gujii fi Boorana] irraa bilbilaan odeeffanne, yaaddoo isaanii RSWO'tti himanii jiru. Guutuu isaa caqasaa.

 

Kurfii keenya kana sagalee qofaan dhaggeeffachuu dandeessu▼

 

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa