Saamichi qabeenyaa fi dararaan Uummata Oromoo irratti, Kibba-Baha Oromiyaa, Konyaa Arsii Lixaa keessatti, aangawoota, milishootaa fi loltoota mootummaa Impaayerattiitiin raawwatamu akkaan hammaachuu. Dabalataanis, Hawaasni Oromoo leenjii Gaachana Sirnaa jedhamuun gidirfama ulfaataa mudachaa jiraachuu.

Haala wal-fakkaatuun, saamichi qabeenyaa Uummata Oromoo irratti, humna qindaawaa: qaamota mootummaa fi finxaaleyyii Amaaraan raawwatamu hammaachuu.

WBO'n tarkaanfii fudhatu jabeessee itti-fufuu

WBO’n tarkaanfii Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayerattii fi hidhattoota finxaaleyyii Amaaraa, Uummata Oromoo irraan dararaa geessisaa jiran irratti, Konyaa Baha Wallaggaa Onoota garaagaraa keessatti fudhatu jabeessee itti-fufee jiraachuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa