Uggura tajaajila quunnamtii neetorkii bilbilaa fi intarneetaa, guutuu Konyaa Walloo irratti taasifamee jiruun wal-qabatee, Hawaasni Oromoo Walloo rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuu.

Haala Uummanni Oromoo Walloo keessa jiru ilaalchisuun odeessa qabatamaa bakkasii argachuun, daafii addaan-citiinsa neetorkii bilbilaa fi intarneetaatiin dadhabamullee, odeessa dhalattoota Walloo kanneen biyyoota ambaa keessa jiraachaa jiran irraa arganneen, haleellaan humna xiyyaaraa fi waraana lafoon Uummata Oromoo irratti raawwatamu itti-fufee jiraachuu mirkaneeffachuun danda'amee jira.

Barattoota Oromoo dirquun gara dirree waraanaatti

Saamichi qabeenyaa fi dararaan, Konyaa Arsii Lixaa, Ona Shaashamannee keessatti, qaamota Mootummaa Impaayerattiin Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaachuu. Dabalataanis, barattoonnii fi dargaggoonni Oromoo, qabata leenjii Gaachana Sirnaa jedhamuun dirqisiifamuun gara mooraa leenjii waraanaatti, achiis, dirree waraanaatti bobbaafamaa jiraachuu.

Finfinnee: Haala Hawaasni Oromoo keessa jiru

Hidhaa fi dararaan Hawaasa Oromoo Magaalaa Finfinnee keessa jiraatu irratti raawwatamu akkaan haammaachuun, Uummanni Oromoo haala rakkisaa keessa jiraachuu.


Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa