Walitti-dhukaasa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, kanneen dhiigaa fi quuqama Oromummaa qabanii fi garee sirnicha tiksuuf dhaabbatan ykn mootummaa isaan bobbaaseef amanamoo ta’an gidduutti, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Guutoo Giddaa, Magaalaa Ukkee keessatti geggeeffameen miseensonni loltoota MKII sadii galaafatamuu.

Hawaasa Oromoo kanneen baatii darbe keessa Konyaa Baha Wallaggaa, Onoota kanneen akka: Guutoo Giddaa, Giddaa Kiiramuu fi Amuruu keessaa hidhattoota Naannoo Amaaraa Faannoo jedhamaniin qe'ee ofii irraa buqqifamuun, Magaalaa Ukkee keessa buufatanii jiran irratti torbee darbe LMKIIn banameen, Oromoonni sadii battala lubbuun darbuu, kanneen kudhanitti tilmaamaman ammoo madeeffamuutti mufachuun, gaaffiin loltoota kanneen keessaa gariin kaasan cookkoo galfamuun isaa, walitti-deeffannoo qawwee fi taatee kanaaf sababa ta'uu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa