Tarkaanfii WBOn Giddu-gala Oromiyaa keessa sosso’u, Lixa Shaggar iddoo Taraaraa jedhamuun waamamu, magaalaa xiqqoo kan Jalduu fi Gindabarat gidduutti argamtutti fudhateen, konkolaataaleen meeshaalee waraanaa fi waraana fe’atanii imalaa turan saddeet barbadeeffamuu.

Konkolaataalee kanneen keessaas 6 kan waraanaa yommuu ta'an, 2 ammoo qabeenya dhuunfaa, kanneen dirqamsiifamuun LMKII akka tajaajilan taasifaman ta'uu.

Dabalataanis, mooraan Waraana MKII bakkasitti argamu, kan loltoonni kun keessa maandheffatanii, achirraa ka'uun gara Gindabaratii fi Jalduutti bobba'uun Uummata Oromoo dararaa turan daareffamuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Sagantaa Kamisa Mudde 2, 2021

Link-4

Sagantaa Kibxata Sadaasa 30, 2021

Link-1

Sagantaa Dilbata Sadaasa 28, 2021

Link-2