Tarkaanfii WBO: Konyaa Qeellem Wallaggaa, Magaalaa Gidaamii dabalatee, Onni Gidaamii guutumaa guutuutti to’annoo WBO jala galfamee jiraachuu.


Ajjeechaa suukanneessaa LMKIIn raawwatame

Dhukaasa galgala edaa (Sadaasa 1, 2021), Hawaasa Oromoo kanneen torbanoota sadan darban keessa Konyaa Baha Wallaggaa, Onoota kanneen akka: Guutoo Giddaa, Giddaa Kiiramuu fi Amuruu keessaa hidhattoota Naannoo Amaaraa Faannoo jedhamaniin qe'ee ofii irraa buqqifamuun, Ona Guutoo Giddaa, Ganda Ukkee jedhamuun waamamu keessatti daandii cinaatti kufanii jiran irratti LMKIIn banameen, Oromoonni sadii battala lubbuun darbuu, kanneen kudhanitti tilmaamaman ammoo madeeffamuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Sagantaa Kamisa Mudde 2, 2021

Link-4

Sagantaa Kibxata Sadaasa 30, 2021

Link-1

Sagantaa Dilbata Sadaasa 28, 2021

Link-2