Gargaarsi dhaabbilee mit-mootummaa garaagaraa irraa hawaasa Oromoo beela’eef gara Gujii Bahaatti ergamu, aangawwoota MKII konyaa saniin mataa maramuun, kaayyoo ergameef hanqifamuun, dantaa dhuunfaa isaaniif oolfamaa jiraachuu.

Hawaasni gargaarsi maleef, itti-gaafatamtoota buufataalee gargaarsaa quunnamanii rakkoo isaaniif furmaata argachuuf yaaliin isaan taasisani fashalsamuu fi qaamni komii isaanii keessummeessu dhabamuun, ammallee rakkoo wal-fakkaataa keessa kan jiru ta'uu.


Dhimma lola HIT fi MKII

Lolli Humna Ittisaa Tigiraay fi Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa gidduutti adeemsifamu, Kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti itti-fufee jiraachuu.

Ta'us, Loltoonni Mootummaa PP kan silaa humna ABUT waraanuuf gamasitti bobbaafaman Hawaasa (Qotatee-bulaa) Oromoo Walloo keessa deebi'uun, qabeenya hawaasaatti humnaan maayii bahaa jiraachuu.


Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa