Duulli duguuggaa sanyii qindaawaan, ijaarsa Naannoo Amaaraa Faannoo jedhamu, milishoota Naannoo Amaaraa fi harcaatota nafxanyaa kanneen Oromiyaa keessatti wal-horaniin, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Kiiramuu, Amuruu fi Guutoo Giddaa keessatti, Onkoloolessa 10, 2021 Uummata Oromoo irratti baname itti-fufee jiraachuu.

Hata’u malee, gaaga’amni lubbuu, miidhaan qaamaa, buqqaatiin, akkasumas saamichii fi mancaafamni qabeenyaa Oromoo irratti humnoota kanneeniin raawwatamaa jiru waakkatamuu.

Inummaayyuu, akka waan tarkaanfiin kun Uummata Oromootiin dhalattoota Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatan irratti fudhatamaa jiruutti fakkeeffamuun, ololli sabaa-himaalee mootummaa Impaayerattii fi finxaaleyyii habashootaa garaagaraan oofamu daran jabaatee jiraachuu.

Oromoonni yakkoota Faannoon raawwataman saaxilan hidhamuu

Oromoonni duguuggaa sanyii fi gochaalee hammeenyaa humnoota Naannoo Amaaraatiin isaan irratti raawwatamaa jiran sabaa-himaalee garaagaraaf odeessa keennan adamsamuun hidhamaa jiraachuu.


Ajjeechaan qaama Faannoo jedhee of waamuun Uummata Oromoo irratti raawwatamu, Konyaa Matakkal keessattis itti-fufee jiraachuu.


Lola WBO fi LMKII gidduutti geggeeffamu

Lola WBO fi Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa gidduutti, Konyaa Gujii Lixaa, Magaalaa Bulee Horaa fi gandeen naannawa magaalichaatti argaman keessatti tibbana walitti-fufiinsaan adeemsifamaa turee fi wal-fudhannaa WBO fi Hawaasa Oromoo bakkasii.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa