Duulli duguuggaa sanyii, Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Kiiramuu, Magaalaa Haroo keessatti, humna Faannoo jedhamu, kan hidhannoo guutuun Naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti seenee fi saba Amaaraa kanneen bakkas jiraataniin, Uummata Oromoo irratti raawwatamu bifa haarayaan banamee jiraachuu.

Duula Dilbata Onkoloolessa 10, 2021 banamee, hanga Kibxata har’aatti walitti fufiinsaan deemaa jiruunis, maatii Oromoo tokko irraa qofa namoonni 17 (kudha-torba) haala suukanneessaan ajjeefamuu.

Dabalataan, Oromoonni humna kanaan butamanii achi-buuteen isaanii hin beekamin jiru danuun jiraachuu.


Dargaggoonni Oromoo 5 ajjeefamuu; isaan keessaas 2 fan’ifamuu

Ajjeechaan qabata deggersa WBOtiin, Uummata Oromoo irratti, keessattuu, dargaggoota Oromoo irratti fuuleeffachuun LMKIIn raawwatamu, Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Ganjii keessatti tibbana akka-malee hammaatee jiraachuu.

Haaluma kanaan, Dargaggoonni Oromoo, umuriin isaanii ganna 23 hin caalle shan guyyoota sadan kana haala suukanneessaan ajjeefamuu. Dargaggoota ajjeefaman kanneen keessaas, dargaggoonni lama Magaalaa Ganjii keessatti haadaan fan'ifamuun Hawaasni Oromoo Magaalaa Ganjii ba'ee akka daawwatu taasifamuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa