Lolli WBO fi LMKII humna guddaan gamasitti bobbaafame gidduutti, Konyaa Gujii Bahaa keessatti adeemsifamu, Wiixata Onkoloolessa 4, 2021 irraa qabuun, isa yeroo kamiirrayyuu daran jabaatee itti-fufee jiraachuu.

Lola kana irrattis, hanga Kamisa har’aatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irraa kanneen dhibbaan lakkaa’aman ajjeefamuu, danuunis madoon adabamuu fi booji’amuu. Lolli kun Ona Gumii Eldalloo, araddaa Boobaa jedhamtu keessatti, Kamisa har’aallee itti-fufiinsaan adeemsifamaa jiraachuu.


Ajjeechaa qabata deggersa WBOn dargaggoota Oromoo irratti LMKIIn raawwatamu

Daafii WBO’n Ona Haaruu irraan gara Onoota ollaa sanii kanneen akka: Sayyoo Noolee, Innaangoo fi Hoomaa fa'itti qaxxaamuruun, WBOf haala mijeessitu jechuun, dararaa fi ajjeechaan, keessattuu, dargaggoota Oromoo irratti LMKIIn raawwatamu daran hammaatee jiraachuu.

Haaluma kanaan, Wiixata Onkoloolessa 4, 2021, dargaggoonni Oromoo afur, kanneen umuriin isaanii ganna 16 - 22 gidduu jiru, Ona Haaruu, Araddaa Biirii Tolii jedhamu keessaa qabamuun, sadii battala ajjeefamuu.

Dargaggeessi tokko ammoo, akka waan miseensi WBO loowwan uummataa hatee waliin qabameetti fakkeeffamuun, guyyaa Wiixataa sana, loowwanitti hidhamuun Magaalaa Haaruu keessa naanneffamaa ooluun, hanga har'aattillee mooraa waraana MKII kan Magaalaa Haaruu keessatti argamu keessatti hidhamuun dararaa hamaa mudachaa jiraachuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa