Duulli duguuggaa sanyii ijaarsa Naannoo Amaaraa Faannoo jedhamuun, Konyaa Matakkal keessatti, Uummata Oromoo irratti geggeeffamu, Wiixata kaleessaa Fuulbana 27, 2021 Ona Dibaax, Ganda Caancoo keessatti bifa haarayaan banamuun, lubbuu fi qabeenya Oromoo irra gaaga’amni cimaan qaqqabaa jiraachuu.


Obbo Goollicha Gara Lixa Oromiyaatti geessuun maaliif barbaadame laata?

Gara Lixa Oromiyaatti geeffamuu Obbo Goollicha Dheengee duubaan shirri yaadame jiraachuu kan malu ta'uu. Innis, bifuma amaleeffatameen, MKII humnoota/tikoota isaa, Obbo Goollicha irratti tarkaanfii fudhachiisuun, akka waan WBO'n ykn hawaasni Oromoo bakkasii tarkaanfii fudhateetti olola oofuun, Uummata Oromoo kutaan wal-irratti kaasuun, bu'aa siyaasaa barame irraa buufachuuf jecha, shirri dhoksaan qindaa'e jiraachuu kan malu ta'uu; kanaafis Uummanni Oromoo dammaquu fi of-qopheessuun akkaan barbaachisaa ta'uu.


Shira Uummata Oromoo gosaan wal-irratti duulchisuuf xaxamaa jiru

Oromoo gosaan qooduun wal-irratti duulchisuun, bara aangoo isaa shiraan dheereffachaa kan armaan ba'e, Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa, yeroo ammaa kanattis, ol-aantummaan, sochii WBO'n Konyaa Harargee Lixaa keessatti taasisaa jiru gufachiisuuf jecha, goseen Oromoo Meettaa fi Kondhollee walitti buusuun wal-haasisaa jiraachuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Sagantaa Kamisa Mudde 2, 2021

Link-4

Sagantaa Kibxata Sadaasa 30, 2021

Link-1

Sagantaa Dilbata Sadaasa 28, 2021

Link-2