Share:

Dhimma Obbo Goollicha Dheengeen wal-qabsiifamee, akka waan hooggansa WBO gidduutti wal-dhabdeen uumameetti fakkeeffamuun olola sabaa-himaalee MKII'n oofamaa jiruu fi, afaanfajjii olola kana duubaan dhufuu malu irraa, Uummanni Oromoo ofii isaas mooraa qabsoo isaas akkamittiin tikfachuu qabaa irratti, marii bal'aa Oromticha dhimma kana itti-dhiheenyaan quba-qabu waliin taasifame.


Dhaamsa SWO

Uummanni Oromoo ololoota afaanfajjii karaa garaagaraan oofamaniif gurra kennuu diduun, galmaa fi akeeka qabsoo kan Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Saba Oromoo milkeessuuf taasifamu irratti fuuleffachuun, WBO jabeeffachuufi hidhachiisuun, ofiis hidhatee loluun, impaayera kolonii afaan qawween ijaaramte diigee walabummaa biyya isaa mirkaneessuuf; bilisummaa ofii isaa dhugoomsuu fi mootummaa Birmaduu gad-dhaabbachuuf irree tokkoon qabsaa’uun akkaan barbaachisaa ta’uu.


Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 24, 2021

Sagantaa Kamisa Onkoloolessa 21, 2021

Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 19, 2021

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 17, 2021