Dhimma Obbo Goollicha Dheengeen wal-qabsiifamee, akka waan hooggansa WBO gidduutti wal-dhabdeen uumameetti fakkeeffamuun olola sabaa-himaalee MKII'n oofamaa jiruu fi, afaanfajjii olola kana duubaan dhufuu malu irraa, Uummanni Oromoo ofii isaas mooraa qabsoo isaas akkamittiin tikfachuu qabaa irratti, marii bal'aa Oromticha dhimma kana itti-dhiheenyaan quba-qabu waliin taasifame.


Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa