Share:

Leenjii maqaa Gaachana Sirnaa jedhamuun, kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti Uummanni Oromoo dirqamaan akka leenji’u taasifamaa jiruun wal-qabatee, Konyaa Harargee Bahaa, Ona Haramaayaa, Magaalaa Awadaay keessatti, Uummanni Oromoo, Maanguddootaa fi Hawwan garaa qaban illee dabalatee, Poolisoota humna addaa, milishootaa fi dabballoota MKII’n dirqamsiifamuun, ispoortii isaaniif hin malle akka hojjetan taasifamuun, gidirfama hamaa mudachaa jiraachuu.

Saamicha qaamota MKII’n ijaaramaniin raawwatamu

Saamichi qaamota MKII'n ijaaramuun leenjifamanii maqaa WBO dhahachuun bobbaafamaniin, Konyaa Lixa Wallaggaa keessatti Uummata Oromoo irratti raawwatamu akkaan hammaatee jiraachuu.


Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Kamisa Onkoloolessa 14, 2021

Sagantaa Kibxata Onkoloolessa 12, 2021

Sagantaa Dilbata Onkoloolessa 10, 2021

Sagantaa Kamisa Onkoloolessa 7, 2021

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa