Duula duguuggaa sanyii humnoota finxaaleyyii Naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaatti seenaniin, Konyaa Baha Wallaggaa, Onoota kanneen akka: Giddaa Ayyaanaa, Haroo Limmuu, Agamsaa fi Arqumbee keessatti, Wiixata Hagayya 23, 2021 irraa qabuun hanga Kamisa har’aatti itti-fufiinsaan, Uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiruun, Oromoonni baay’inaan 370 (Dhibba Sadii fi Torbaatama) olitti tilmaamaman juumlaan ajjeefamuu.

Dabalataanis, yoo xiqqaate manneen jireenyaa fi hojii baay'inaan 300 (Dhibba Sadii) ol ta'an gubamuu; darbees, qabeenyaaleen biroo saamamuu fi mancaafamuu.

Hidhaa fi dararaan Onoota Konyaa Walloo adda addaa keessatti Uummata Oromoo irratti, keessattuu, qaroowwan hawaasaa irratti fuuleffachuun raawwatamu isa yeroo kamii'rra daran hammaatee jiraachuu.

Boorana: Maanguddoonni, Hawwanii fi Shamarran Oromoo Leenjii Gaaddisa Sirnaa jedhamu akka leenji'aniif loltoota, milishootaa fi dabballoota MKII'n dirqisiifamuun gidirfama hamaa madachaa jiraachuu.

Uummanni Oromoo galma qabsoo isaa kan Walabummaa biyya isaa, Oromiyaa mirkaneessuuf; Bilisummaa isaa dhugoomsuu fi Mootummaa Birmaduu Oromoo fi Oromiyaa gad-dhaabuuf taasifamu irratti fuuleffachuun, karaa maraan WBO tumsuu fi hidhachiisuun, ofiis hidhachuun, impaayera kolonii afaan qawween ijaaramte afaan qawween diiguun biyya (Oromiyaa) walaboomte gad-dhaabbachuuf irree tokkoon qabsaa’uun akkaan barbaachisaa ta’uu dhaammanna.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa