Manni hidhaa Daalattii – kan Giddu-gala Oromiyaa, Kibba-Lixa Shaggar, Magaalaa Sabbataa, bakka Daalattii jedhamuun waamamutti argamu – dhibee daddabaa Koleeraan faalamuu irraa kan ka’e, Oromoonni baay’inaan Kuma-sadii (3000) ol ta’an, kanneen mana hidhaa kana keessatti hidhamanii dararamaa jiran dhibee daddarbaa kanaaf saaxilamuu.

Oromoota kuma-sadeen keessaas Oromoonni lama (2) guyyaa lamaan kana Hospitaala Phaawuloositti lubbuun kan darban yommuu ta'u, Oromoonni baa'inaan 300 (dhibba-sadii) olitti tilmaamaman ammoo yeroo ammaatti akka-malee dhukkubsachuun haala yaaddessaa keessa jiraachuu.

Uummanni Oromoo galma qabsoo isaa kan Walabummaa biyya isaa, Oromiyaa mirkaneessuuf; Bilisummaa isaa dhugoomsuu fi Mootummaa Birmaduu Oromoo fi Oromiyaa gad-dhaabuuf taasifamu irratti fuuleffachuun, karaa maraan WBO tumsuu fi hidhachiisuun, ofiis hidhachuun, impaayera kolonii afaan qawween ijaaramte afaan qawween diiguun biyya (Oromiyaa) walaboomte gad-dhaabbachuuf irree tokkoon qabsaa’uun akkaan barbaachisaa ta’uu dhaammanna.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa