Magaalonnii fi Onoonni Konyaa Gujii Lixaa irra-jireessi to’annoo WBO jala galfamanii jiraachuu. Yeroo kun ta'aa jirutti, gama kaaniin ammoo, qabsoo hidhannoo busheessuu fi WBO laaffisuuf jecha, ololli namoota qabsoo diimokiraasii Impaayera Itoophiyaa leellisaniin biyyoota ambaa keessatti oofamu, isa yeroo kamii irrayyuu jabaatee jiraachuu.

Ololoota afaanfajjii karaa garaagaraan oofamaniif gurra kennuun, yookiin, injifannoolee xixiqqaa galmeeffamaa jiraniin milkaa’e jedhee of-dagee, Uummanni Oromoo qabsoo isaa irraa duubatti deebi’uu toobbachuu qabaan dhaamsa keenya.


Galmi QBO walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu fi bilisummaa Oromoo dhugoomsuu ta'uu

Uummanni Oromoo galma qabsoo kan Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Saba Oromoof taasifamu irratti fuuleffachuun, waan danda’u maraan WBO gargaaruu fi hidhachiisuun, ofiis hidhachuun, impaayera kolonii afaan qawween ijaaramte afaan qawween ofirraa diigee walabummaa biyya isaa Oromiyaa mirkaneessuun bilisummaa ofii isaa gonfachuu fi mootummaa Birmaduu Oromoo fi Oromiyaa hundeeffachuuf irree tokkoon qabsaa’uun akkaan barbaachisaa ta’uu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa