Dhukaasa Konkolaataa geejjiba uummataa, kan Sanbata kaleessaa Magaalaa Finfinnee irraa ka’uun gara Lixa Oromiyaatti imalaa turee, galgala edaa Magaalaa Gimbii buluun, gara Magaalota Lixa Oromiyaa kanneen akka Mandii, Najjoo fi Asoosaatti imala isaa itti-fufe irratti, Ona Gimbii, iddoo Arroojjii jedhamuun waamamutti Dilbata har’aa (Hagayya 8, 2021) ganama Raayyaa Ittisaa Impaayera Itoophiyaan banameen, Oromoonni sadii rukutamuu.


Oromoonni sadeen rasaasaan rukutaman kunniin lubbuun darbuu kan hin hafne ta’uu.

Konkolaatichi erga dhaabbatee boodas, Oromoonni konkolaaticha keessa turan konkolaataa keessaa buufamuun, keessattuu, abbootii fi dargaggoota irratti reebichi ulee raawwatamuu; dabalataan namoonni rasaasaan rukutamanis jiraachuu.

Taatee kanatti aansuun ammoo, naannoo ta’iinsi kun itti raawatame irraa tajaajilli geejjibaa guutumatti waan uggurameef, Oromoonni konkolaataa kana keessa turan, iddoo balaan kun itti mudate (Arroojjii) irraa ka’uun hanga Dongoorootti millaan imaluuf dirqamuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa