Dargaggoonnii fi hidhamtoonni Oromoo manneen hidhaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman keessatti hidhamanii gidirfamaa turan, mana hidhaa keessaa baafamuun, dirqamsiifamuun, gara dirree waraanaa, waraana Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa fi humna Mootummaa Naannoo Tigiraay gidduutti geggeeffamaa jiruutti geeffamuun duulaaf hiriirfamuuf qopheeffamaa jiraachuu.

Milishoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa bobbaafamuun gara dirree waraanaa humnoota Koloneeffattoota Impaayera Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa jiruutti bobbaafaman, kanneen dhibbaan lakkaa'aman, waraana sana lakkisuun gara Oromiyaatti deebi'an.

Haata'u malee, milishoonni duraanuu dirqamaan duulaaf bobbaafamnii, achii baqatanii, gara qe'ee ofiitti galuuf ka'an kun, loltootaa fi tikoota Mootummaa Impaayerattiin adamsamuun Magaalaa Adaamaatti erga walitti qabamanii booda, kuuwwan isaanii leenjii fudhatanii gara dirree waraanaa irraa dheessanii dhufaniitti haa deebi'aniif, gara Awaash Arbaatti geeffamuu; kaan ammoo achi-buutee dabamsiifamuu.


Dararaa fi ajjeechaan akkaan jabaachuu

Ajjeechaan, akkasumas, saamichii fi barbadeeffamni qabeenyaa Oromoo irratti, Giddu-gala Oromiyaa, Lixa Shaggar, Ona Gindabarat, Magaalaa Kaachisii fi naannoo sanatti, hidhattoota MKII'n raawwatamu daran jabaatee itti-fufee jiraachuu.

Lola WBO fi Loltoota MKII gidduutti, Lixa Wallaggaa, Ona Begii keessatti torban darbe geggeeffame irratti WBO'dhaan haleelamuu LMKII'n wal-qabatee, dararaan erga lola sanaa as Uummata Oromoo irra ga'u isa duraa irra daran jabaatee jirachuu.

Independent Oromia YouTube Channel

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa