WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa Konyaa Gujii Bahaa, Ona Gumii Eldalloo, Ganda Malkaa Gubaa keessatti argamu irratti tarkaanfii fudhachuun, mooraa waraanaa sana dhuunfachuu.

WBO

Milishoonnii fi Poolisoonni Humna Addaa [Oromiyaa], akkasumas, Raayyaan Ittisaa Impaayera Itoophiyaa kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee Impaayerattii garaagaraa keessaa gamasitti bobbaafaman hidhannoo isaanii gatanii, kaanis hawaasa naannootti gurguratanii baqachuun itti-fufee jiraachuu.


Odeessa guutuu suur-sagalee armaan gadii irraa hordofuu ni dandeessu.