Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonni Oromoo danuun gowwoomfamuu fi dirqisiifamuun, kaanis mana hidhaa keessaa ukkaamfamanii baafamuun, waraana garee humnoota Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, gam-kaaniin immoo, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay) gidduutti geggeeffamaa jiru irratti, garee humnoota MKII fi Mootummaa Naannoo Amaaraa faana hiriiranii, humna Naannoo Tigiraay akka waraananiif jecha leenjii fudhachuuf gara mooraa leenjii waraanaa MKII’tti seensifamaa jiraachuu.

Magaalaa Gimbii

Ilmaan Oromoo gowwoomfamuun, dirqisiifamuun, ukkaamfamuun gara mooraa leenjii waraanaa MKII’tti seensifamuun itti-fufe…

Haaluma wal-fakkaatuun, gochi Ilmaan Oromoo gowwoomsuu fi dirqisiisuun gara dirree waraanaatti bobbaasuu, Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatamu kun, Kaaba Oromiyaa, Konyaa Walloo keessatti, akkasumas, Kibba-baha Oromiyaa, Kutaalee Arsii fi Baalee keessattis, akkaan jabaatee itti-fufee jiraachuu.


Odeessa guutuu suur-sagalee armaan gadii irraa hordofuu ni dandeessu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa