Karrayyuu, Fantaallee

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun gamisnis dirqamuun, waraana humnoota garee Mootummaa Naannoo Amaaraa fi Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, gam-kaaniin immoo, humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) gidduutti geggeeffamaa jiru irratti, gara garee MKII fi Mootummaa Naannoo Amaaraa goranii humna Naannoo Tigiraay waraanuuf gamasitti fe'amaa jiraachuu.

Dhimma ajjeechaa Oromticha, Mallasaa Caalaa

Odeessa dabalataa: Dhimma ajjeechaa baatii lama dura, Oromticha maqaan isaa Mallasaa Caalaa jedhamu irratti, Giddu-gala Oromiyaa Magaalaa Buraayyuu keessatti, mana hidhaa keessatti raawwatamee. Reeffi Oromticha kanaa argamee akka hin awwaalamne, maatiin isaas akka taaziyaa hin teenye taasifamuu.

Dureeyyii alagaan saamamaa jiraachuu lafaa fi qabeenya Oromoo Karrayyuu

Giddu-gala Oromiyaa, Baha Shaggar, gandeen Ona Fantaalee keessatti argaman danuu keessatti, lafti Oromoo Karrayyuu, abbootii qabeenyaa Habashootaaf kennamuun, darbees, golgaa 'carraa hojii, hoji-dhabdootaaf uumuu' jala dahachuun, sabni Amaaraa danuun gama Fantaalleetti geeffamee lafa Oromoo Karrayyuu irra qubachiifamuun wal-qabatee, lolli Oromoo Karrayyuu irratti geggeeffamuu fi saamichi qabeenya Oromoo irratti geggeeffamu, akka hammaatetti itti-fufee jiraachuu.


Odeessa guutuu suur-sagalee armaan gadii irraa hordofuu ni dandeessu.

 

 

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa