Gandeen Konyaa Gujii Lixaa keessatti argaman, kanneen baay’inaan 100 (dhibba-tokko) olitti tilmaaman keessaa, caasaan Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa (Paartii Badhaadhinaa) guutumaa-guutuuttii diigamuun gandeen kunniin to’annoo WBO jala galfamuu.

Gama biraatiin ammoo, gochaaleen hammeenyaa Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaatiin Uummata Oromoo irratti raawwataman daran jabaatanii itti-fufuun, Dilbata dheengaddaa (Adoolessa 4, 2021) Shamarran Oromoo afur Ona Bulee Horaa, Ganda Loophii Magaaddaa keessatti gudeedamuu.

Naqamtee, Jimmaa Arjoo fi Bulee Horaa

Hidhaa, ajjeechaa fi achi-buutee dhabamsiifamuu Ilmaan Oromoo

Hidhaa fi achi-buutee dhabamsiisuun LMKIIn Uummata Oromoo irratti raawwatamu Magaalaa Naqamtee keessatti tibbana daran hammaatee jiraachuu.

Haaluma kanaanis, dargaggoonni Oromoo afur (4) dhalattoota Ona Haroo Limmuu kan ta’anii fi barumsaaf Magaalaa Naqamtee keessa kan jiraatan, Waxabajjii 16, 2021 barnoota isaanii irraa qabamuun hidhamanii torban lamaaf mana hidhaa keessa erga turfamanii booda, gara maatii keessaniitti isin geessina jedhamuun, Kamisa Adoolessa 1, 2021 mana hidhaatii baafamuun achi-buutee dhabamsiifamanii jiraachuu.

Konyaa Baha Wallaggaa, Ona Jimmaa Arjoo: Dargaggoon Oromoo tokko Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan ajjeefamuu, tokkos madeeffamuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa