Qabsoon Bilisummaa Oromoo akka galma hin geenyeef maaltu taasise?

Dogoggoroota mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti dhalatanii fi kufaatiilee Uummata Oromoo mudataniif komatamaan eenyu?

Galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa? Uummanni Oromoo Galma Qabsoo isaa ga'uuf maal gochuu qaba?… Marii Oromticha Walloo tokko waliin taasifame.

Baha Oromiyaa, Dirree Xiyyaaraa

Dargaggootaa fi ol-adeemtota Oromoo jajjaboo ta'an adamsanii ukkaamsuu/hidhuu MKIIn raawwatamuun wal-qabatee, Qeerroon Oromoo, Yuusuuf Umar Hasanee jedhamu – dhalataa fi jiraataa Konyaa Harargee Bahaa, Ona Dirree Xiyyaaraa – WBO waliin hidhata qabda jedhamuun, Wiixata Waxabajjii 28, 2021, Poolisoota Humna Addaa Mootummaa Naannoo Harariin, Magaalaa Harar keessaa butamuun, Koomishiinii Poolisii Naannoo Harariitti hidhamee jiraachuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa