Obbo Tashoomaa Nuqus: Abbaa Qabeenyaa Oromoo, Matakkalitti ajjeefaman

Abbaan Qabeenyaa Oromoo, Obbo Tashoomaa Nuqus Dureessaa, Konyaa Matakkal, Ona Dibaax, Ganda Qotee-bulaa Giippoo jedhamu keessa kan jiraatan, Waxabajjii 15, 2021 halkan toora sa’atii saddeetii, LMKII’n mana jireenyaa isaaniitii fuudhamuun ajjeefamanii bakkeetti gatamuun, reeffi isaanii guyyoota sadii booda (Waxabajjii 18, 2021) tikoota horiin bakkeetti argamuu.

Achuma, Konyaa Matakkal keessatti, Sanbata kaleessaa (Waxabajjii 19, 2021) dhukaasa hidhattoota Naanoo Amaaraan, Hawwan Oromoo afur, kanneen Ganda Qorqaa irraa gara Magaalaa Gaalessaatti imalaa turan irratti banameen, Hawwan sadii battala ajjeefamuu, haati tokko ammoo madaa’uun wal’aanamaa jiraachuu.

Tikoonnii fi Itti-gaafatamtoonni Waajjiroota Nageenyaa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, Konyaa Baha Wallaggaa Onoota Haroo Limmuu fi Limmuu, baay’inaan shan ta’an, WBO'n to’atamuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa