Tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booro...

on 30 July 2021

WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootu...

Dargaggoonni Oromoo dirqisiifa...

on 27 July 2021

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonn...

Loltoonni MKII, humna ABUT war...

on 25 July 2021

Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee I...

Tajaajilli bishaan qulqulluu f...

on 22 July 2021

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja’a, kanneen: Haarawa, Caffaa Roobii...

Uummanni Oromoo beelaaf saaxil...

on 20 July 2021

Lixa Oromiyaa, keessattuu, Konyaa Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummanni Oromoo LMK...

Milishoonni MKII, Baha Oromiya...

on 18 July 2021

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun...Baqattoota Oromoo biyya Arabaa jiraatan

Gidirfamni Mootummaan Koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa daangaa darbuun, Uummata Oromoo biyyoota ormaatti baqatanii jiran irratti raawwatu torbee darbe irraa qabuun, gama Biyya Arabaatti daran hammaatee jiraachuu.

Daafii kanaanis, baqattoonni Oromoo biyya Saa’udii Arabiyaa keessa jiraatan, kanneen kumaatamaan lakkaa’aman, Kamisa Waxabajjii 10, 2021 irraa qabuun hanga har’a, Waxabajjii 17, 2021’tti, mana hidhaa Magaalaa Jiddaa keessatti argamutti hidhamuun dararamaa jiraachuu.

Oromoonni hidhamanii jiran kunis gara biyya isaanii, Oromiyaatti akka hin deebifamne, akkasumas, mana hidhaa sana keessatti nyaataa fi bishaan dhugaatii ga’aa akka hin argannee fi bilbilli moobaayilaa isaanii eegdota mana hidhaa sanaan akka harkaa fudhatamuuf, Imbaasii Mootummaa Itoophiyaa biyya Saa’udii Arabiyaatiin eegdota/ajajoota mana hidhaa biyyasiif ajajni kennamee kan jiru ta’uu.

Odeessa guutuu waa’ee baqattoota Oromoo biyya Saa’udii Arabiyaatti dabalataan, odeessaaleen gama Kaaba Oromiyaa, Raayyaa fi Baha Oromiyaatti bilbiluun haala Oromoonni gamasii keessa jiran irratti qindeeffanne, suur-sagalee armaan gadii keessatti haammatamanii jiru.