Baqattoonni Oromoo biyya Saa’u...

on 17 June 2021

Baqattoonni Oromoo biyya Saa’udii Arabiyaa keessa jiraatan, kanneen kumaatamaan lakkaa’aman, Kamisa...

Araarri shiraa Oromoo Walloo i...

on 15 June 2021

Kaardiin filannoo ammaan dura dirqiin Uummata Oromoof kennamee ture, tibbana ammoo Gandeen Onoota Ko...

In-depth analysis to debunk Am...

on 14 June 2021

VIO’s special program in English. In-depth analysis to debunk Amhara elites' claims of genocide and...

Lola tibbana adeemsifameen, Lo...

on 10 June 2021

Lola WBO, fi LMKII fi Loltoota Mootummaa Eertiraa gidduutti, Konyaa Baha Wallaggaa, Onoota kanneen a...

Warraaqsi Galaana Uummataa akk...

on 08 June 2021

Warraaqsi Galaana Ummataa, Waxabajjii 8, 2020 labsamee, bifa garaagaraan adeemsifamaa jiru, tibbana...

Ajjeechaa Qarree Oromoo, Seena...

on 07 June 2021

Qarreen Oromoo, Seenaa jedhamtu, Giddu-gala Oromiyaa Magaalaa Gincii keessatti, halkan edaa (Waxabaj...

« »


Hawwan Oromoo baay’inaan 18 ta’an dabalatee, Oromoonni dhibbaan lakkaa’aman, Magaalaa Begii, Koborii fi gandeen baadiyyaa Ona Begii keessaa guuramuun, Magaalaa Begii keessatti hidhamuun dararamaa jiraachuu.

Giddugala-Baha Oromiyaa, Ona Booset keessatti, Oromoonni baay’inaan 3 ta’an LMKII’n ajjeefamuu. Oromoota ajjeefaman kana keessaa lama, Lammii Badhaadhaa fi Firoomsan Bobbaa, dhalattootaa fi jiraattota Ona Booset yommuu ta’an; Oromoonni kunniin Ona Booset, Ganda Borcataa, Iddoo addaa Harre-Boonaa jedhamuun waamamu keessatti erga ajjeefamanii torban lama guutee jiraachuu fi reeffi isaaniis akka hin awwaalamne taasifamuun bineensaan nyaatamuu.

Ajjeechaan sadaffaan ammoo ganduma san iddoo Dhaddacha Bal’aa jedhamuun waamamutti, Wiixata (Caamsaa 31, 2021) dheengaddaa, kan raawwatame yommuu ta’u, Oromtichi ajjeefames gama biraatii gamasitti kan geeffamee fi maqaan isaas akka hin baramneef hawaasni irraa ittifamuun bulchiisa Magaalaa Walancitiin kan awwaalame ta’uu.

Daa'ima ganna sagalii, Magaalaa Najjoo keessatti ajjeefame
Margaa Fiqiruu, Daa'ima ganna sagalii, Magaalaa Najjoo keessatti ajjeefame

Daa’imni Oromoo ganna sagalii, Margaa Fiqiruu jedhamu, dhaanicha hamaa poolisoota MKII’n, Magaalaa Najjoo keessatti, torbee darbe irratti raawatameen miidhamee deggersa uummataan hospitaala seensifamee wal’aansi taasifamuufis bayyanachuu dadhabuun, Kibxata (Waxabajjii 1, 2021) lubbuun isaa darbuu.