Tarkaanfii WBO Cibraa 30 Booro...

on 30 July 2021

WBO’n Zoonii Kibbaa, Cibraan Soddom-Booroo, Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, mooraa Loltoota Mootu...

Dargaggoonni Oromoo dirqisiifa...

on 27 July 2021

Lixa Wallaggaa, Ona Gimbii fi Onoota Lixa Oromiyaa keessatti argaman garaagaraa keessaa, dargaggoonn...

Loltoonni MKII, humna ABUT war...

on 25 July 2021

Milishoonnii fi Loltoonni MKII, kanneen humna Mootummaa Naannoo Tigiraay (ABUT) waraanuuf kutaalee I...

Tajaajilli bishaan qulqulluu f...

on 22 July 2021

Tajaajilli bishaan qulqulluu fi ibsaa, Magaalota Konyaa Walloo ja’a, kanneen: Haarawa, Caffaa Roobii...

Uummanni Oromoo beelaaf saaxil...

on 20 July 2021

Lixa Oromiyaa, keessattuu, Konyaa Lixa Wallaggaa fi Qeellem Wallaggaa keessatti, Uummanni Oromoo LMK...

Milishoonni MKII, Baha Oromiya...

on 18 July 2021

Baha Oromiyaa, Konyaa Harargee Bahaa Onoota garaagaraa keessaa, Milishoonni MKII danuun gowwoofamuun...Hawwan Oromoo baay’inaan 18 ta’an dabalatee, Oromoonni dhibbaan lakkaa’aman, Magaalaa Begii, Koborii fi gandeen baadiyyaa Ona Begii keessaa guuramuun, Magaalaa Begii keessatti hidhamuun dararamaa jiraachuu.

Giddugala-Baha Oromiyaa, Ona Booset keessatti, Oromoonni baay’inaan 3 ta’an LMKII’n ajjeefamuu. Oromoota ajjeefaman kana keessaa lama, Lammii Badhaadhaa fi Firoomsan Bobbaa, dhalattootaa fi jiraattota Ona Booset yommuu ta’an; Oromoonni kunniin Ona Booset, Ganda Borcataa, Iddoo addaa Harre-Boonaa jedhamuun waamamu keessatti erga ajjeefamanii torban lama guutee jiraachuu fi reeffi isaaniis akka hin awwaalamne taasifamuun bineensaan nyaatamuu.

Ajjeechaan sadaffaan ammoo ganduma san iddoo Dhaddacha Bal’aa jedhamuun waamamutti, Wiixata (Caamsaa 31, 2021) dheengaddaa, kan raawwatame yommuu ta’u, Oromtichi ajjeefames gama biraatii gamasitti kan geeffamee fi maqaan isaas akka hin baramneef hawaasni irraa ittifamuun bulchiisa Magaalaa Walancitiin kan awwaalame ta’uu.

Daa'ima ganna sagalii, Magaalaa Najjoo keessatti ajjeefame
Margaa Fiqiruu, Daa'ima ganna sagalii, Magaalaa Najjoo keessatti ajjeefame

Daa’imni Oromoo ganna sagalii, Margaa Fiqiruu jedhamu, dhaanicha hamaa poolisoota MKII’n, Magaalaa Najjoo keessatti, torbee darbe irratti raawatameen miidhamee deggersa uummataan hospitaala seensifamee wal’aansi taasifamuufis bayyanachuu dadhabuun, Kibxata (Waxabajjii 1, 2021) lubbuun isaa darbuu.