Haadha Oromoo harmi ishee qottoon irraa muramuun ajjeefamte – Walloo

 

Lolli duguuggaa sanyii fi babal’ifannaa daangaa Humnoota Naannoo Amaaraan Oromoo Walloo irratti barootaaf geggeeffamaa dhufe tibbanas jabaatee itti-fufuun, Kibxata Eebila 20, 2021, Oromoonni Walloo torba (7) Konyaa Walloo, Ona Harxummaa Fursee, Ganda Karaa Qorii keessatti, Poolisa Humna Addaa Naannoo Amaaraan haala suukanneessaa ta’een ajjeefamuu...

Harma muraan Aanolee seenaa mitimoo?

Oromoota ajjeefaman kanneen keessaa haati tokko harmi fi harki ishee qottoon irraa muramuun Hospitaala Kamisee erga seentee booda, Roobii kaleessaa (Eebila 21, 2021) lubbuun ishee kan darbe yommuu ta’u, mucaan ishee umuriin waggaa afuriis, gocha gara-jabeenyaan raawwatame kanaan lubbuun isaa galaafatamuu. – Odeessa gama Konyaa Wallootti bilbiluun Oromoota dubbisne irraa arganne.

Filannoo MKII – doorsisaa fi sossobbii Uummata Oromoo irra ga’aa jiru

Uummani Oromoo doorsifamuun, darbees, dantaalee xixiqqaan (xaa’oo, sanyii,...) sossobamuun kaardii filannoo shiraa Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa akka fudhatu taasifamaa jiraachuu. – Ona Baakkoo.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa