Abbaa Diinagdee Waraana MKII izzii Lixaa, Koloneel Darajjee Sayifee

Tarkaanfilee WBO - Buufata filannoo fi mooraa PHAO irratti

Mooraan Poolisii Humna Addaa Oromiyaa fi buufatni filannoo Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa, Konyaa Salaalee, Ona Kuyyuu, Ganda Darroo Xaaxessaa jedhamu keessatti argaman, tarkaanfii WBO’n irratti fudhateen barbadeeffamuu.

Haaluma wal-fakkaatuun, Lixa Oromiyaa, Konyaa Baha Wallaaggaa keessattis, Abbaan Diinagdee Waraana Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa izzii Lixaa, Koloneel Darajjee Sayifee jedhamu du’aan adabamuu.