rswo satellite announcement
Dhimmoota yeroo Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuuleffachuun, marii bal'aa Ajajaa WBO Konyaa Lixaa, Jaal MARROO waliin taasifne guutuu isaa viidiyoo/sagalee armaan gadii irraa caqasaa.

Related article: Ibsa Ajajaa Ol-aanaa ABO/WBO

 

► Kurfii keenya kana ♪ sagalee ♪ qofaan dhaggeeffachuu dandeessu.