Tuutni WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, tarkaanfiiwwan loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti, Caamsaa 29 – 31, 2020’tti bakkeewwan adda addaatti walitti fufiinsaan fudhateen injifannoowwan boonsoo danuu galmeessuu;

Kibba Oromiyaa, Konyaa Booranaa fi Konyaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti saamichi qabeenyaa, hidhaa fi dararaan loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran hammaatee jiraachuu;