Tuutni WBO Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, tarkaanfiiwwan loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti, Caamsaa 29 – 31, 2020’tti bakkeewwan adda addaatti walitti fufiinsaan fudhateen injifannoowwan boonsoo danuu galmeessuu;

Kibba Oromiyaa, Konyaa Booranaa fi Konyaalee Gujii Bahaa fi Lixaa keessatti saamichi qabeenyaa, hidhaa fi dararaan loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran hammaatee jiraachuu;

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa