Marii Obbo Moosisaa Oosaa waliin

Hiree egeree Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa, akkasumas, furmaata Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuuleffachuun, marii bal'aa, Hayyuu Oromoo, Obbo Moosisaa Oosaa waliin taasifame, viidiyoo ykn sagalee armaan gadii irraa caqasaa.