Ajjeechaa suukanneessaa Aayyoo Oromoo, haadha daa'imman afurii, Aadde Amsaaluu Guddataa jedhamtu irratti, Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Laaloo Assaabii keessatti, Kamisa Caamsaa 21, 2020, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatame ilaalchisuun, gaafii-deebiin Abbaa-warraa Aadde Amsaaluu, Obbo Miratee Immaanaa fi Oromticha ollaa isaanii tokko waliin taasifame.

Oromoonni daa'imman haati irraa ajjeefamete kana gargaaruu feetan, karaa lakkoofsa herrega baankii Obbo Miratee Immaanaa Rundaasaa (Abbaa ijoollee) armaan gadiitiin gargaarsa keessan dhaqqabsiisuu dandeessu.

Maqaa guutuu: Mirate Emana Rundasa
Teessoo: Godina Lixa Wallaggaa, Ona Laaloo Assaabii
Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Damee: Gullisoo
Lakkoofsa Herregaa: 1000047094252