Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Laaloo Assaabii keessatti, Loltootni Impaayera Itoophiyaa, Qeerroo Oromoo tokko ija isaa buruqsuun, boodas haala suukanneessaan ajjeesuun bishaan keessatti gatuu;

Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo keessattis, Maanguddoon Oromoo umrii 70 fi Qeerroon tokko ajjeefamuu;

Hidhaa fi dararaan Loltoota MKIXn Uummata Oromoo irratti raawwatamus akkaan hammaatee jiraachuu.

Maxxansoota sagalee tibbanaa

Sagantaa Dilbata Mudde 12, 2021

Link-4

Sagantaa Kamisa Mudde 9, 2021

Link-1

Sagantaa Kibxata Mudde 7, 2021

Link-2

Sagantaa Dilbata Mudde 5, 2021

Link-3

Maxxansoota suur-sagalee tibbanaa