Oromoota Ona Amboo keessaa gowwoomsaafi doorsisaan, ‘Paartii Badhaadhinaaf‘ hiriira deggersaa baafaman irratti boombii harkaa qaamota mootumaan dhoofameen, Oromoonni lakkoofsaan 23 ol ta‘an madaa‘uu…

WBO Maqaa Araaraan Diiguuf Yaaluun Abjuudha!

Ibsa Ajajaa Ol-aanaa ABO/WBO – Gurraandhala 16, 2020.


Araarri Oromoo biratti kabajaa guddaa waan qabuuf, Oromoon ‘Araarri kan Waaqaati‘ jedha. Araarri waan nagaa fiduuf nama biratti jaalatamaadha. Haa ta‘uutii, Oromoon maqaa araaraan marraa hedduu goowwome; ganames. Seenaa Oromoo keessatti Goototi Oromoo kan akka Abishee Garbaa fi Jeneraal Taddasaa Birruu maqaa araaraan ganamanii bifa sukkaneessaan harka nafxanyootaan ajjeefaman. Haayila Sillaaseenis, Jeneral Waaqoo Guutuu maqaa araaraa fi jaarsummaan ganee gara qe’ee isaatti erga deebisee booda, Oromoo shiraan afaanfajjessee gabrummaa jala turse. Jaarmayaaleen siyaasaa Oromoo, Impaayera Xoophiyaa keessatti hojjechuuf tattaafatan marti yeroo hedduu siyaasaan ganamuu irra darbanii itti milkaa'anii hin beekan.

Bara 2019 keessa gurmuun 'koree teekiniikaa' jedhamtu maqaa araaraan qawwee Ilmaan Oromoo dhiiga isaaniitiin hidhatan irraa hiikuun diinaaf kennuu irra darbee, miseensota WBO kan qabsoo saba isaanii irra turan dogoggorsuun Xoollayitti galchuun gaaga’ama guddaa qabsoo saba kanaa irraan geessisan. Ilmaan Oromoo qaqqaaliis shira ‘qaama nageenya mootummaa’ jedhamuun bobbaafamanii galaafataman. Kol. Abiy karoora Ilmaan Oromoo dabareedhaan rukutee cabsuuf karoorfates wal-duraa-duuba raawwataa jira…

Oolmaa Magaalaa Awadaay guyyaa har‘aa | Deggersa Oromoonni Biyya Australia Magaalaa Melbourne keessa jiraatan RSWO‘f taasisan.

Ibsa Hoogganni Olaanaan WBO/ABO dhimma araara shiraa ilaalchisuun baase | Hiriira mormii Magaalaa Melbourne fi Seattle keessatti Oromoonni geggeessan.