Magaalaa Finfinnee

Boombiin guyyaa har’aa, Magaalaa Finfinnee kutaa Boolee keessatti dhoofame gaaga’ama lubbuu, miidhaa qaamaa fi mancaafama qabeenyaa qaqqabsiise. Dho’iinsa boombii kana duuba shirri MKII jiraachuu akka malu.…

Yuunbarsitii Haramaayaa

Mormii Barattoota Oromoo Yuunbarsitii Haramaayaa, eebbifamtoota baranaan geggeeffame: Mootummaa ce’umsaa Oromiyaa hundeeffachuun gara Walabummaa Oromiyaatti tarkaanfachuun Oromoo fi Oromiyaaf furmaata waaraa ta’uu

Adaamaa

Adaamaa: Warraaqsa Barattoota Oromoo Manneen Barnootaa adda addaan geggeeffamaa oolee fi haala waliigalaa Uummanni Oromoo Magaalaa Adaamaa keessa jiraatu keessa jiru…

Gooroo Doolaa

WBOn Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, guyyoota lamaan kana, Ona Gooroo Doolaa keessatti, loltootaa fi qaamota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu…

Asaboot

Warraaqsi Qeerroo Bilisummaa Oromoon geggeeffamu, Magaalaa Asaboot keessatti halkan edaa itti-fufuu; dabalataanis, Abbaan Qabeenyaa, leellisaa Sirna Nafxanyaa ta’e tokko ajjeefamuu…

Giddaa Ayyaanaa

Duguuggaa sanyii fi saamicha qabeenya Uummata Oromoo irratti, Baha Wallaggaa, Ona Giddaa Ayyaanaa keessatti, Milishoota Naannoo Amaaraa fi harcaatota Sirna Nafxanyaan raawwatamaa jiruun, baay’inni Oromoota ajjeefamanii, hanga ammaatti kan hin beekamin ta’uu…

Fincaa'aa Horroo

Duguuggaa sanyii fi mancaatii qabeenyaa, Hidhattoota Naannoo Amaaraan Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiruun wal-qabatee, Oromoonni danuun gara Onootaa fi Magaalota ollaa isaaniitti baqachaa jiraachuu