Voice of Independent Oromia (VIO) News page - Fuula Oduu Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO)

VIO, RSWO, SWO, Voice of Independent Oromia. Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Birmadummaa, Gadaa, WBO, Qeerroo, QBO, ABO, OLF, OLA, Independence, Oromo News. Oduu SWO, Fuula Oduu Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO). Voice of Independent Oromia (VIO) News page. Odeessaaalee wayitawaa marsatiitii SWO.

SWOn 1absoo Bilisummaa Oromoo fi Walabummaa Oromiyaaf godhamu dhaadhessa. Odeessaalee wayitawaaf marsariitii keenya daawwadhaa. VIO, RSWO, SWO, Voice of Independent Oromia, Sagalee Walabummaa Oromiyaa, Birmadummaa, Gadaa, WBO, Qeerroo, QBO, ABO, OLF, OLA, Independence, Oromo, News, Oduu SWO, Sagalee Walabummaa Oromiyaa (SWO)

Magaalaa Shaashamannee

Haala Uummanni Oromoo Walloo keessa jiru ilaalchisuun odeessa qabatamaa bakkasii argachuun, daafii addaan-citiinsa neetorkii bilbilaa fi intarneetaatiin dadhabamullee, odeessa dhalattoota Walloo kanneen biyyoota ambaa keessa jiraachaa jiran irraa arganneen, haleellaan humna xiyyaaraa fi waraana lafoon Uummata Oromoo irratti raawwatamu itti-fufee jiraachuu mirkaneeffachuun danda'amee jira.

Hawaas Boruu, Abbaa Gadaa Karrayyuu

Qaamota Gadaa Karrayyuu Soddomii-Salgan (39), kanneen Roobii Mudde 1, 2021 quubsuma Abbootii Gadaatii butaman keessaa, Abbaa Gadaa Karrayyuu, Kadiroo Hawaas Boruu dabalatee, namoonni Kudha-Afur (14), gara Aanoleetti geeffamuun, galgaluma gaafasii ajjeefamuu.

Fantaallee, Karrayyuu

Abbaa Bokkuu Karrayyuu dabalatee, qaamonni Gadaa Karrayyuu Afurtamni (40), Roobii kaleessaa (Mudde 1, 2021) qe’ee ofii keessaa butamuun, achi-buutee dhabamsiifamuu. Lolli WBO fi Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itophiyaa gidduutti, Sadaasa 29, 2021 baname, ilaa har’aatti itti-fufiinsaan geggeeffamaa jiraachuu.

Giddaa Kiiramuu

Haleellaan humna xiyyaaraan, Hawaasa Oromoo hidhanno-maleessa irratti, Konyaa Baha Wallaggaa, Onoota: Giddaa, Limmuu, Kiiramuu fi Jaanjir jedhaman keessatti, Wiixata kaleessaa (Sadaasa 29, 2021) eegale, Kibxata har’aas itti-fufee ooluu. Tajaajilli quunnamtii intarneetaa fi neetorkii bilbilaa, Onoota haleellaan irratti raawwatamaa jiru irraa guutumatti muramee jiraachuu.

Walloo

Haleellaan humna xiyyaaraa fi humna lafoo meeshaalee waraanaa gurguddaa halaalaa furguggisuun, Oromoo Walloo irratti raawwatamu jabaatee itti-fufee jiraachuu. Addaan citiinsa ibsaa, bishaanii fi quunnamtii neetorkii daafii kanaan mudateenis, Uummanni Oromoo Walloo rakkoo hamaaf saaxilamee jiraachuu.

Eebbifamtoota WBO Z/Kibbaa

Eebba WBO Zoonii Kibbaa, maqaa Marsaa Bilisummaa ykn Imala gara Finfinnee jedhuun, Roobii kaleessaa (Sadaasa 24, 2021) raawwatamee fi tarkaanfii WBO giddu-gala taasifachuun, marii Dubbi-himaa Cibraa Soddom-Booroo, Jaal Boorataa Abbaa Biyyaa waliin taasifame.

Magaalaa Finfinnee

Sakattaa fi hidhaan hawaasa Oromoo Magaalaa Finfinnee keessa jiraatu irratti raawwaatamu akkaan hammaatee itti-fufee jiraachuu. Dabalataanis, jiraattonni Magaalaa Finfinnee naannoo ykn ganda isaanii [WBO irraa] akka tiksaniif jecha, keessattuu, bobbaa halkanii taasisuun gandarra naanna'aa [waardiyyaa dhaabbachaa] akka bulan dirqamsiifamaa jiraachuu.

Luba Bantii Ujuluu

Dhimma siyaasaa, jaarmiyaa siyaasaa fi hooggansa siyaasaa Oromoo, dhimma egeree Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa, akeekaa fi galma Qabsoo Bilisummaa Oromoo, akkasumas, dhimma sochii fi tarkaanfii WBO, fi haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa waliigalaa irratti fuuleffachuun, marii Luba Dr. Bantii Ujuluu Teessoo waliin taasifame.