Oromia Map

Ajjeechaa suukaneessaa Maanguddoota Oromoo (Abbaa fi Haadha Jaal Caalaa) Obbo Aashaagiree fi Aadde Faantaanash jedhaman irratti, Konyaa Qeellem Wallaggaa, Ona Anfilloo, Magaalaa Muggii keessatti, Jimaata dheengaddaa (Wax. 5, 2020) halkan, Poolisoota Humna Addaa [Oromiyaa] jedhamaniin raawwatame ›

The Shocking Story of Oromo Displaced Persons: Chicken Live Better and Safer!

The Oromo people, indigenous to Africa and incorporated into Ethiopia at the end of 19th century, constitute about 40% of the 110 M population of that country. Ever since their incorporation into Ethiopia, they assert that they have known nothing but sweeping repression and negligence by the government. Denied freedom and justice for a century and a half, they have suffered economic, cultural and political marginalization at the hands of governments led by politicians from other ethnic groups.

Warraaqsa Galaana Uummataa

Warraaqsa Galaana Uummataa, Waxabajjii 8, 2020 irraa qabuun, goleelee Oromiyaa cufa keessatti finiinsifamuuf deemu ilaalchisuun, marii Qeerroo fi Qarree tokko waliin taasifame › Ajjeechaa suukanneessaa, ijaarsota Nafxanyaan Oromoo gosa Afran-Qalloo irratti raawwatamaa jiru ›

Labsa Warraaqsa Galaana Uummataa

Warraaqsa Galaana Uummataa, dhaadannoo Oromoon Galaana; irra Dhangalaana jedhuun, Waxabajjii 8, 2020 irraa qabuun, goleelee Oromiyaa cufa keessatti adeemsifamuuf qophiin xumuramee jiru ilaalchisuun, ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa kenname ›

Tarkaanfii WBOn Konyaa Gujii Bahaa keessatti Loltoota MKII irratti Tibbana Fudhate

WBOn Konyaa Gujii Bahaa keessa socho’u, tarkaanfiiwwan loltoota MKII irratti tibbana fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu › Saamichi qabeenyaa, hidhaa fi dararaan Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Uummata Oromoo irratti raawwatamu daran hammaatee jiraachuu ›

Obbo Moosisaa Oosaa

Marii Hayyuu Oromoo, Obbo Moosisaa Oosaa waliin, hiree egeree Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa, akkasumas, furmaata Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuuleffachuun taasifame.

Maatii Aadde Amsaaluu Guddataa [haadha ilmaan afurii ajjeefamte]

Ajjeechaa suukanneessaa Aayyoo Oromoo, haadha ilmaan afurii, Aadde Amsaaluu Guddataa jedhamtu irratti, Konyaa Lixa Wallaggaa, Ona Laaloo Assaabii keessatti, Loltoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan raawwatame ›