Jaal Moosisaa, Jaal Taammanaa fi Jaal Mizayyin

Art. Hacaaluu Hundeessaa eenyutu ajjeese? Uummatni Oromoo, duguuggaa sanyii jalaa of baraaruuf; biyya isaa Oromiyaa, Impaayera Kolonii Habashootaa jalaa walaba baafachuu fi bilisummaa ofii gonfachuuf maal gochuu qaba?

Jaal Moosisaa, Jaal Taammanaa fi Jaal Mizayyin

Dhimma Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti fuulleffachuun, marii Qabsaa’ota Oromoo Gameeyyii - Jaal Moosisaa Oosaa, Jaal Taammanaa Urgeessaa fi Jaal Muzayyin Huseen waliin taasifame.

Obbo Tasfaayee Namarraa

Jaarmiyaa Waltajjii Marii Oromiyaa Idil-addunyaa (Oromia Global Forum) ilaalchisuun marii Obbo Tasfaayee Namarraa – Miseensa jaarmayichaa – waliin taasifame.

Jaal Marroo (Kumsaa Dirribaa)

Ibsaa fi dhaamsa Ajajaa Ol-aanaa WBO – Jaal Marroo/Kumsaa Dirribaa irraa haala yeroo Oromoo fi Oromiyaa irratti Uummata Oromoof kenname/dhaamame - Adoolessa 8, 2020.

Obbo Abiraahim Abbayyee

Tarkaanfilee lubbuu fi qabeenya diinaa irratti, Qeerroo Bilisummaa Oromoon, Konyaalee Harargee Bahaa fi Lixaa, Magaalaalee kanneen akka Asaboot, Ciroo, Awadaay fi Haramaayaa keessatti fudhataman.

Obbo Abiraahim Abbayyee

Mirga hiree ofii ofiin murteeffannaa jechuun maal jechuudha? Kaayyoon Qabsoo Bilisummaa Oromoo inni ganamaa maali? Galmi Qabsoo Bilisummaa Oromoo eessa?... Marii Obbo Abiraahim waliin.

Magaalaa Dodolaa

Tarkaanfii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Magaalaa Dodolaan, harcaatuu nafxanyaa, maqaan isaa Fiqaadeenaw jedhamu, kan shiraan Uummata Oromoo dararaa ture irratti fudhatame.